FORMULIER HERROEPINGSRECHT

Wettelijk heeft u het recht om binnen een zichttermijn van 14 dagen zonder opgave van redenen uw artikelen te retourneren. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd voorzien van onderstaand formulier. 

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen. 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar: 

Atelier Wijngaarde
(t.a.v Marita)

Schipholtstraat 16 A
7534 CX Enschede

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk, onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking te retourneren. 

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 13,25  zullen bedragen.

MODEL FORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier - OF deze tekst via u door uzelf opgemaakt formulier -  alleen invullen en terugzenden als u producten wenst te retourneren) 


Aan:
Atelier Wijngaarde (t.a.v. Marita)

Schipholtstraat 16A
7534 CX Enschede.

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroept/herroepen:
-
-
-
-
-
-
-
-

- Ontvangen op (datum): 

- Uw naam: 

- Uw adres: 


- Uw handtekening: ...................................................................

- Datum 

Pink-Art

Atelier Wijngaarde
Schipholtstraat 16 a
7534 CX Enschede
KvK nummer: 64943771 
BTW nummer: 855914208B01

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.